04.03.21

Ozolnieku skola Slampes pagastā

 

                                                                  (1954.gada foto)

                                                       (Fotografēts 20201.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Ozolnieku skola ir viena no tām skolām, kura vairs nepastāv. Tā  likvidēta 1981. gada sakarā ar to, ka Slampes pagastā uzcēla lielu un modernu vidusskolu. Bijušajā skolas namā iekārtoti dzīvokļi. Turpat netālu dzīvo kādreizējie skolotāji. Tomēr daudzus gadus skola bija Smārdes pagasta neatņemama sastāvdaļa. Ozolnieku skolas būve iesākta 1872. gadā. Tukuma draudzes mācītājs Jirgensons savā ziņojumā rakstīja: "Skolu trūkums arvien vēl liels. Un kur skolas pastāv, tur tās ļoti trūcīgi apmeklētas. Vienai kroņa pagasta daļai tiek celta skola Ozolniekos.” Šī bija astotā lauku tautskola, kas tika ierīkota Tukuma draudzē. Mācītājs Jirgensons, kas bija arī vietējās skolu komisijas priekšsēdētājs, bija diezgan apmierināts ar tās darbu.

Skolas būve tika pabeigta 1876. gada oktobrī. Tā celta Ozolmuižas, Smārdes, Ošlejas un Tukuma kroņa pagasta bērniem. Nav zināms, vai skolu cēla pagasti ar saviem spēkiem vai valdība palīdzēja. Tolaik valsts centās būvēt kroņa skolas, lai mudinātu arī citus pagastus pildīt skolu likumu, kurā bija paredzēts, ka uz katrām 1000 dvēselēm jābūt skolai. Tukuma draudzē 1897. gadā bija ap 13 000 iedzīvotāju.

Pirmā pasaules kara gados Ozolnieku skola bija krietni cietusi. Skolu inspektors J.Zālamans aktīvi centās palīdzēt pagastiem. 1919. gada 25. novembrī Ozolnieku pagasta skolas remontam lzglītības ministrija piešķīra 3000 rubļu. Savukārt 1922. gadā lūgts 25 000 rubļu liels pabalsts.

1939.-1940. gadā sāka domāt par skolas pārbūvi, jo ēka jau bija novecojusi un vairs neatbilda tā laika skolas prasībām. Ziemā tā bija stipri auksta, telpas šauras un saspiestas. Nebija arī ēdamistabas un piemērotas virtuves. Ar nama pārbūvēšanu cerēja novērst visus trūkumus. Pašu pārbūvi paredzēja sākt 1940. gada pavasarī un pabeigt jau tā paša gada rudenī. Tomēr skolas pārbūve netika uzsākta, jo līdz ar padomju režīma nodibināšanu, mainījās gan apiņķa, gan pagasta vadība. Būvinspektori gan secināja, ka vecais skolas nams ir neapmierinošā stāvoklī, bet diemžēl nekādi remontdarbi nebija iespējami.

Skola darbojās līdz 1944. gada rudenim. Kad frontes līnija nostabilizējās Ozolnieku apkārtnē, skolas darbība tika pārtraukta. Pilnībā skolu likvidēja 1981. gadā sakarā ar jaunās Slampes vidusskolas atvēršanu. Skolas ēkā iekārtoja dzīvokļus. Palicis vairs tikai nosaukums, turklāt skola un apkārtējās mājas pievienotas Slampes pagastam.

Adrese: Tukuma novads, Slampes pagasts, Ozolnieki (koordinātes - 56.920953, 23.216023 )