31.03.21

Mežotnes mācītājmuiža

 

                                                                              (1970-to gadu foto)

                                                                                (1983.gada foto)
 
                                             (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Blakus Mežotnes baznīcai atrodas Mežotnes mācītājmuiža. Tas gan jāsaka pagātnes formā, jo tikai nezālēs ieaugušas baļķu paliekas un divi skursteņi vēl rāda pastorāta dzīvojamās mājas vietu. Ēka bija tapusi 19. gadsimta otrajā gadu desmitā, domājams, līdz ar grāfienes Š. Līvenas rūpēm par Mežotnes baznīcas atjaunošanu. Pirms tam pastorātam nebija veicies, kā tas parasti notika gadījumos, kad nebija viena noteikta baznīcas patrona, jo hercogs - vēlāk Kurzemes guberņas valde - un apkārtējie muižnieki nevarēja vienoties par saviem pienākumiem baznīcas un mācītāja muižas ēku uzturēšanā. Jau 1806. gada sākumā Mežotnes mācītājs P. Parlemanis griezies pie baznīcu vizitācijas komisijas ar lūgumu panākt jaunas dzīvojamās ēkas celšanu, jo esošā atrodoties ārkārtīgi sliktā stāvoklī. Mācītājmuižas koka dzīvojamā ēka izmēru ziņā bija liela un laucinieciski vienkārša atšķirībā no netālajiem lecavas un Salgales pastorātiem ar to moderno ampīra arhitektūru. lekšpusē dažas detaļas tomēr liecināja par zināmām nodevām reprezentācijai - toskāņu ordera puskolonnas ēkas centrālajā telpā, krāsns ar joniskiem pilastriem un reljefu ampīra ornamentiku. Ēka aizgāja bojā pakāpeniski. Vispirms nojauca tās vidusdaļu. 80-to gadu vidū ēku pameta iedzīvotāji, bet 1989. gadā līdz ar jumta konstrukcijas nograušanu mācītāja dzīvojamās ēkas mūžam pienāca gals. (no grāmatas “Mežotnes muiža”, 1993)

Pa mācītājmuižas logiem pavēries brīnišķīgs skats – tieši uz Mežotnes pilskalnu vienā pusē, bet uz Mežotnes baznīcu – otrā pusē.

2021.gadā tiek atjaunots Mežotnes baznīcas tornis, teritorija ap to labiekārtota, ierīkota autostāvvieta. Bet kas notiks ar mācītājmuižas drupām. Pagaidām tās vēl ir savā vietā. Bet cik ilgi? Būtu žēl, ja no tās nekas nesaglabātos. 

Adrese: Rundāles novads, Rundāles pagasts (koordinātes - 56.442359, 24.042674 )