25.02.21

Krīgaļu ūdensdzirnavas

 

                                                                (2012.gada foto)


                                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1939.gada ”Valdības Vēstnesī” teikts: “Rīgas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra  nodaļa, saskaņā ar
tirdzniecības reģ. not. 39.pantu, paziņo. ka Rīgas apgabaltiesas tirdzniecības  reģistrā ierakstīts vienpersonīgs tirgotājs Konstantins Keizers ar firmu “Krīga|u dzirnavas, K. Keizers".
Vienpersonīgs tirgotājs. 1897.gada 9. jūnijā Liepājā dzim. Konstantins Keizers dzīvo Nītaures pag. Krīgaļu dzirnavās. Uzņēmuma darbība atklāta 1936. gadā. Uzņēmums - ūdens dzirnavas - atrodas Nītaures pag. Krīgaļu dzirnavās. Konstantins Keizers noslēdzis līgumu par laulāto mantiskām attiecībām, kas 1937. g. 31. Decembrī ierakstīts Rīgas pils.  miertiesneša laulāto mantisko attiecību reģistra 821.lapā  un par to izsludināts “Valdības Vēstneša" 1938. g. 14. numurā.

1940.gada 22.aprīļa laikraksts “Brīvā zeme” rkasta par plūdiem Mergupē: “Pieturoties siltam laikam, vakar Nītaures apkārtnē sākās strauja sniega kušana un Mergupe izgāja no krastiem. Nopietnas bažas radās par Nītaures un Krīgaļu ūdens dzirnavām. Apdraudēja arī nespējnieku patversmi, no kurienes un tāpat no dzirnavām ļaudis izvācās. Plūdi apturēja arī Rīgas - Kaives pasta autobusu, kas bija spiests apstāties pie izskalota tilta apm. 4 km no Nītaures. Ledus sastrēgums Nītaures dzirnavu ezerā vēl nav iziris.

1946.gada “Darba balss” raksta par rūpkombinātiem, kuri izpildījuši un pārpildījuši darba plānu un citu starpā minētas arī Krīgaļu dzirnavas, kurās tobrīd strādā sekojoši biedri - vad.  K. Ķeizers, melderis . A. Vasils, svērāja  L. Ķeizers, mašīnists V. Pupkus, rēķinvede A.Pupasts.

No Mariannas Ieviņas atmiņu stāsta, kas publicēts 1987.gada laikrakstā “Laiks”: “Nu jau, kopš Krīgaļu dzirnavās bija ierīkota vilnas apstrādātuve, nītaurietes vairs mājās vilnu ne kārsa, ne vērpa. Sabāza maisos, aizveda uz dzirnavām, un atpakaļ dabūja gatavu mantu — savērptu un nokrāsotu pēc vēlēšanās. Arī vecmāmiņas ratiņš bija atvaļināts un nobāzts tumšajā  kambarī.

Mūsdienās dzirnavas atjaunotas un 1997.gadā izveidots Krīgaļu HES. Šobrīd visas iekārtas un mehānismi ir darba kārtībā. Te var malt miltus, mannu, grūbas, putraimus, ir iekārtas graudu attīrīšanai. Pieņem ekskursantus.

Adrese: Amatas novads, Nītaures pagasts (koordinātes - 57.061640, 25.145931 )