11.02.21

Krapes skola

 

                                                     (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Krapes skola dibināta 1867. gadā uz barona Nikolaja Fītinghofa dāvinātās zemes. 1880-os gados, skolas pārziņa Hermaņa Poļanska laikā, skolas apkārtne tika apzaļumota, iestādīti koki un izveidots augļu dārzs. Skolas vienstāva laukakmeņu ēka celta 1912. gadā. Otrā stāva būvniecības tiesības pēc mazāksolīšanas principa ieguva Cēsu meistars Mežciems.  Skolas ēku smagi izpostīja Pirmā pasaules kara laikā. Vācu laikā skolā nokomplektēja septiņas klases. 1962./63. mācību gadā skolu pārveidoja par astoņgadīgo pamatskolu, bet 1989./90. mācību gadā — par deviņgadīgo pamatskolu.

1993. gada 10. novembrī skolas iekšpusi izpostīja ugunsgrēks, iznīcinot arī skolas hronikas un vēstures ekspozīciju. 1995. gada 15. septembrī pēc ēkas renovācijas skolā atsākās mācības. Kopš 2011. gada 1. septembra Krapes pamatskola ir Madlienas vidusskolas filiāle. Pēc tam skolu likvidēja, bet 2020.gadā ēkā tika atvērta kristīgā skola “Universum”.

“Brīvā zeme” 1936.gadā par skolas vēsturi raksta sekojoši: “Tagadējā skola celta 1867. gadā uz muižas dāvātās zemes. Kā pirmais skolotājs 1867.gada jaunceltā skolā strādāja Lodiņš. No 1869. gada 22 gadus ir strādājis skolotājs Hugo Nemme, kurš arī noorganizēja pirmo dziedātāju kori, likdams pamatu Krapes dziedāšanas biedrībai, kas pārdēvēta par tagad pastāvošo un darbojošos Kultūras biedrību. No 1888. g., skolēnu skaitam pieaugot, pagasta skolā strādā divi skolotāji. Tanī pat laikā nodibināta arī pareizticīgo skola pie pareizticīgo baznīcas, kuras tagad apvienotas. Skolas līmenis apkārtnē redzami pacelts skolotajā P. Nīmanta laikā, kad arī 1912. gadā skola pārbūvēta un paplašināta. No 1921. gada Krapes skola skaitās kā 6-klasīgā pamatskola. Pie skolas pastāv internāts ar pilnīgu skolēnu kopēdināšanu. Mazpulks skolas pārziņa Tikiņa vadībā strādā intensīvi ar lopkopības un mājturības grupām.

Adrese: Ogres novads, Krapes pagasts, Krape (koordinātes - 56.741525, 25.121056 )