12.02.21

Jāņa Kugas māja Ikšķilē

 

                                                                   (2017.gada foto)

                                                                               (2020.gada foto)

2019.gadā diena.lv raksta: “Ikšķilē, Daugavas senlejas nogāzē atdzimst latviešu skatuves glezniecības pamatlicēja, dekoratora un Mākslas akadēmijas bijušā rektora prof. Jāņa Kugas dzimtās mājas. Šogad AS Būvuzņēmums Restaurators ir pabeidzis Latvijas Mākslas akadēmijas īpašumā esošās ēkas rekonstrukcijas un restaurācijas darbu pirmo kārtu. Vispirms tika nostiprināti ēkas pamati, demontēta padomju gados pie fasādes uzceltā arhitektoniski nesaskaņotā piebūve un nekvalitatīvs 8 m augsts skurstenis, atjaunotas fasādes, veikta āra balkonu nostiprināšana, nomainīts jumts, īstenoti vides pieejamības uzlabošanas pasākumi - ēkā izbūvēts lifts, kas atvieglo iekļūšanu ēkā personām ar funkcionāliem traucējumiem un pārvietošanās grūtībām. Būvdarbu laikā saglabājušos, taču neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo dolomīta mūra konstrukciju (reljefa atbalstsiena) nojauca un izbūvēja no jauna pēc vēsturiskajos attēlos redzamā parauga. Dabiskā reljefa atbalsta sienai izbūvēti pamati, kas iepriekš nebija, bet kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu sienas stabilitāti ilgtermiņā.

Rekonstrukcijas darbu pirmajā kārtā ēkā tika uzsākta iekštelpu interjera restaurācija, jauna ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, veikts pieslēgums Ikšķiles centrālajam ūdensvada un kanalizācijas tīklam. Ierīkota jauna gāzes apkures sistēma un jauna elektroinstalācijas sistēma. Saglabājot ēkas vēsturisko vizuālo izskatu, uzbūvēta piebūve, kas savienota ar rekonstruēto ēku. Jaunais ēkas plānojums veidots, gandrīz visām telpām paredzot vairākas funkcionālās izmantošanas iespējas, kas nodrošina lietderīgu telpu izmantojumu. Turpmākajos divos, trijos gados ir plānots turpināt ēkas iekštelpu restaurāciju t.sk. veikt kosmētisko remontu mākslinieku darbnīcās un studijā, sanitārajās telpās, īstenot vēsturisko koka logu, durvju un parādes kāpņu restaurāciju, kā arī teritorijas labiekārtošana, veicot apgaismojuma un celiņu segumu izbūvi. Tāpat plānots ierīkot zālienu, puķu un dzīvžoga stādījumus, izvietot soliņus, atkritumu tvertnes un novērošanas kameras. Daugavas senkrasta augšējā malā tiks atjaunota skatu terase ar pusaplī izkārtoto akmens mūra barjeru, kā arī plānoti vēl citi J. Kugas mājas teritorijas labiekārtošanas darbi.

Jānis Kuga dzimis 1878. gada 12. decembrī Ikšķiles novadā. Gleznojis ainavas, portretus, klusās dabas, altārgleznas un skatuves metus. Darinājis Ikšķiles baznīcas altārgleznu (1933), griestu gleznojumus Rīgas pilij. Jāņa Kugas darbs ir arī Latvijas Nacionālā teātra skatuves noformējums Latvijas neatkarības pasludināšanas aktam 1918. gada 18. novembrī. Savu māju 19.gadsimta divdesmitajos gados projektējis un būvējis pats mākslinieks. Arī mēbeles izgatavotas pēc viņa skicēm.

Padomju okupācijas gados Jāņa Kugas vārds Latvijā netika plaši pieminēts, jo pēckara gados mākslinieks kopā ar ģimeni devās svešatnē. Jāņa Kugas paša rokām celtajā un izlolotajā mājā mitinājās svešinieki, tā tika būtiski pārbūvēta.”

Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors administratīvajā un radošajā darbā Andris Vītoliņš stāsta, ka ēkas liktenis pēc kara bijis raibs. Pēc kara te bijušas tēlnieku darbnīcas, kad šādā villa lieti pat betona ceļu stabiņi. Pēcāk kādu laiku bijusi krūšturu fabrika, vēlāk izpildkomiteja, zakss.

Mūsdienās par slavenā ikšķilieša radošo mūžu liecina Jāņa Kugas iela, pa kuru ejot, iespējams nokļūt līdz viņa mājai. 2003. gadā mākslinieka ģimene rektora piemiņas lietas un ģimenes namu uzdāvināja Latvijas Mākslas akadēmijai. J.Kugas radinieku vēlme bija redzēt māju kā vietu, kurā notiek radošs darbs, top jauni mākslas darbi, kur nezūd radošais gars un saglabājas viņu ģimenes piemiņa. 
J.Kugas celtā māja ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, tāpēc arī Ikšķiles pašvaldība sniedz savu atbalstu. 

Adrese: Ikšķile, Jāņa Kugas iela 11