18.01.21

Kubalu skola (Kubeles skola, Dinsberģa pamatskola)

 

                                                                (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

                                                                                (Skola senāk)
 

1817.gadā pasludinātajā Kurzemes zemnieku brīvlaišanas likumu un noteica - uz 1000 zemnieku dvēselēm ierīkojama viena skola. Pēc 20 gadiem to ievēro arī Dundagas muižā. Par skolai piemērotāko vietu barons bija izraudzījies Kubeles mežsargu mājas. Pēc mācītāja K.Glēzera ieteikuma par skolotāju jaunajā skolā ieliek Ernestu Dinsbergu, toreizējo mācītāja kučieri. Par Kubeles mājām, E.Dinsbergs spriež: "..  tās jau it nekā neder skolas ietaisei un ļaužu pietikšanai pie skolas. ..Tādā dziļā mežā, atstatu no lielceļa un uz pašām Tingeres robežām. .. Kā tur derēs skolas nams? Kā tur varēs aiziet Dundzinieku bērni skolā? Vislielākais novada gabals ir Dundagas muižai otrā pusē un skolas nams šaipus Dundagas muižas veselu jūdzi! Un kāds tur slikts meža ceļš, gandrīz pāris verstu, kamēr var tikt ārā uz lielceļu."

Skolā divas ziemas mācījies Krišjānis Barons. Tā bija viņa pirmā skola.

1928.gadā skola iegūst Dinsberģa vārdu. Pēc kara skolas iedzīve izvazāta un vairākus gadus ēka stāv tukša. Vēlāk te bijis mašīnu-traktoru stacijas kantoris. Jau tad, pateicoties dažiem uzņēmīgiem cilvēkiem, ēkā ierīkots arī skolas muzejs, kur vienkopus savākti skolas senie priekšmeti – soli, tāfele, lampas.

Netālu kapsēta, kur apbedīts Dinsberģis un vairāki viņa dzimtas locekļi.

Adrese: Dundagas novads, Dundagas pagasts (koordinātes -  57.462179, 22.397795 )