13.01.21

Jaunburtnieku skola

 

                                                      (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
                                                                  (1939.gada foto)

Pirmā skolas diena Jaunburtnieku pagastā bijusi 1857.gada 19.novembrī “Skundreķu” mājās. Pēc nedaudz gadiem skola telpu šaurību dēļ pārcēlās uz “Rūsām”, bet ap 1875.gadu divu gadu laikā uzbūvēta pagastskolas ēka, ko tagad pazīstam kā skolotāju māju “Ievāji”. 1936.gadā par pagasta līdzekļiem sākās jaunās skolas ēkas celtniecība, kuras projekta autors arhitekts A.Kalniņš no Rīgas. Pamatskola projektēta 60 skolēniem, kas apvienoti divās klasēs. Jaunais skolas nams iesvētīts 1939.gada 17.decembrī. Mācības jaunajā skolas ēkā uzsāka 1939./1940. mācību gadā, bet pēc pāris gadiem, sākoties karam, telpas izmantoja militārām vajadzībām. 

“Jaunākās ziņas” 1939.gada 18.decembrī raksta: “Jaunburtnieku pagastā vakar iesvētīja skolas jaunceltni. Pēc arh. A.Kalniņa projekta celtais nams izmaksājis ap 100.000 ls. Iesvētes svinībās piedalījās pašvaldības dep-ta pagastu daļas vadītājs J. Ziemanis. Viņš nodeva skolai iekšlietu ministra K. Veitmaņa sveicienus un dāvanu — „Latvju rakstu" 3 sējumus. Izglītības ministra prof. J. Auškapa vārdā sveica tautskolu insp. K. Streipa.”

Adrese: Kocēnu novads, Bērzaines pagasts (koordinātes - 57.620354, 25.192994 )