16.01.21

Greiveru skola

 

                                                                 (2012.gada foto)

Greiveru skola 1874.gadā nodega, bet 1878. gadā to atjaunoja. 1909.gadā pagasts atvēlēja līdzekļus jaunas, plašas skolas celtniecībai (arhit. A. Nordess). 1920-to gadu beigās to uz dažiem gadiem pārveidoja par 6-kl. pamatskolu, bet kā 4-kl. pamatskola tā pastāvēja tikai līdz 1940. gadam. Otrā Pasaules kara laikā ēkā atradās vācu armijas hospitālis. 1956. gadā ēku pārņēma Veselības aizsardzības ministrija un tajā iekārtoja koloniju garīgi slimiem cilvēkiem, vēlāk – Vecpiebalgas psihoneiroloģisko slimnīcu. Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” šeit darbojas kopš 2009.gada.

1943.gadā “Tālavietis” raksta: “Sakarā ar lielu audzēkņu pieplūdumu Vecpiebalgas draudzes skolā, pagasta pašvaldība bija spiesta rūpēties par jaunām skolas telpām. Tā tagad atjaunojusi un savedusi pilnīgā kārtībā kādreizējo Greiveru skolu. Rudenī paredzēts uzsākt skolā mācības. Tur novietos 3 klases ar apmēram 60 audzēkņiem. Līdz ar to būs novērsts skolas telpu trūkums Vecpiebalgā un brīvi varēs uzņemt skolā visus skolas vecumā esošos bērnus.”

Adrese: Vecpiebalgas novads,  Vecpiebalgas pagasts,  Greiveri (koordinātes - 57.100361, 25.810897 )