13.01.21

Cecīļu iezis (Sesīļu iezis)

 


                                                                    (V.S. foto)

Kumadas kreisajā krastā, apmēram 1 km augšpus Kumadas ietekas Amatā atrodas Cecīļu klintis, kas ir vairāk kā 10 m augstas un nepilnus 100 m garas. Tajās redzamas nelielas nišas - tā sauktie Velna kambari. Apmēram  100 m lejpus Cecīļu klintīm, Kumadā, no labā krasta puses, ietek neliels strauts - Dančupīte, kuras kreisajā krastā atrodas apmēram 6 m gara ala ar divām ieejām.

Teika stāsta, ka Cecīļu ieža alās dzīvojis velns ar divām raganām. Katru pusnakti viņi dejojuši ieža priekšā. Kādu reizi ļaudis velnu nokaitinājuši. Viņš gribējis Kumadu aizbērt. Velns paņēmis veselu klēpi smilšu un nesis uz upi. Te “Cecīļos” iedziedājies gailis. Velns sabijies un meties alā iekšā. Smiltis izbirušas pretī  “Velna kambara” iezim, veidojot nelielu uzkalniņu. No tā laika velns šai vietā neesot manīts un ļaudis nebiedējot.

Cecīļu iezis atrodas Cecīļu dabas takas teritorijā.

Adrese: Amatas novads, Drabešu pagasts (koordinātes: takas sākums - 57.218040, 25.166197, iezis - apm. 57.219725, 25.162015 )