03.01.21

Baronu apbedījumi Iecavas baznīcas kapos

                                                                                (2012.gada foto)

Kapos atrodamas sekojošas kapa vietas:

Helene von der Pahlen, geb. Toll (20.07.1833 – 10.01.1910) - sieva

Constantin von der Pahlen (12.01.1830 – 02.05.1912) - vīrs

Peter von der Pahlen (11.11.1858 – 07.12.1912) - dēls

Adrese: Iecavas novads, Iecava, Rīgas iela 11