17.12.20

Upenieku tautas nams (Valgundes skola) Valgundē

 
                                              (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                      (1920./1930. gadu karte)
 

1929.gada septembrī “Iekšlietu ministrijas vēstnesis” raksta: “Žūpības apkarošanas fonda komisija saņēmusi 12,450 latus, kurus nolemts piešķirt dažādu sabiedrisku ēku celtniecībai ar noteikumu, ka ēkās nedrīkst pieļaut alkoholisku dzērienu tirgošanu un lietošanu. Viens no pabalstiem piešķirts arī Valgundes pag. valdei: Valgundes sadraudzīgas biedrības «Upenieki» tautas nama būves pabalstīšanai — Ls 1.500,—.” Ar tādu pašu nolūku un noteikumiem šī pati būve jau tika pabalstīta ar 1000 latiem tā paša gada aprīlī.

Mūsdienās ēkai dots nosaukums “Jaunā skola”. Kāpēc tā? Vietējā iedzīvotāja stāsta, ka varbūt tāpēc, ka bijusi arī vecā skola turpat netālu – “Mauriņos”.  Nav arī īsti skaidrs, kāpēc tas bijis Upenieku tautas nams. Tautas nama laikos ēkai bijusi arī piebūve, par ko liecina neliels uzkalniņš “Jaunās skolas” pagalmā. Piebūve sagrauta 2.pasaules kara laikā. Pēc tautas nama ēkā bijusi Valgundes skola, kura darbojusies līdz 1978.gadam. Pēc tam tā pievienota Kalnciema vidusskolai. Ēka ir labā stāvoklī un apdzīvota. Tikai novērojama tā nejaukā tendence, kāda redzama daudzviet Latvijā -  vēsturiskā ēkās tiek likti plastmaas logi. Pie tam - katrs gandrīz savādāks.

Adrese: Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Valgunde (koordinātes -  56.737902, 23.678136 )