31.12.20

Feļtovas pusmuiža (Laukmuiža, Felthofas muiža, Dȕnafeldhof)

 


                                                                 (2013.gada foto)

Daugavpils novada Salienas pagasta nomalē, pie Poguļankas upes un netālu no Daugavas atrodas apdzīvota vieta ar savādu nosaukumu Faļtopi. Kur tāds šeit radies? Mēģinājām izsekot vecākās kartēs un re - 1924. gada Latvijas kartē parādās Feļtovas pusmuiža, šis nosaukums gan ir tikai vienai māju grupai. Bet pavisam senā vācu kartē šeit redzam Dȕnafeldhof (Daugavlauku muiža?) - varbūt Feldhof pārvērties par Feļtovu un tagad par Faļtopiem? PSRS ģenerālštāba kartē jau redzam Faļtopus un pašreizējā Faļtopu centra vietā Prirečje. Mūsdienu LĢIA kartē Faļtopi ir "izpletušies" un Prirečjes vārds acīmredzot saglabājies tikai vienai divstāvu mājai. (Teksts: J.Bāra, prof. A.Mellumas konsultācija)

1912.gada “Tēvijā” puplicēts: “Jelgavas apgabaltiesā pārdosotru reizi Kurzemes guberņas Ilūkstes apriņķa muižiņu „Laukmuiža" (Dünafeldhof), 327,46 deset. lielu, vērtībā 47,500 rbļ., dēļ 210,000 rbļ. liela Donas agrārbankas parāda procentu piedzīšanas. Bez šā parāda uz muižiņas ir vēl 262,000 rbļ. liels hipotēku parāds.”

Adrese: Daugavpils novads, Salienas pagasts (koordinātes - 55.854858, 26.942775 )