25.12.20

Embūtes ūdensdzirnavas

 

                                                            (1920,-1940.gada karte)

                                                      (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)


 

                                                                       (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)
 

Lasot senos preses izdevumus un apskatot vecākas kartes, var uzzināt, ka Embūtē bijušas arī ūdensdzirnavas. 1934.gada 13.septembra “Valdības vēstnesis” raksta par izsludināto konkursu: “Šoseju un zemes ceļu depart. 4. raj. inženieris Liepājā izdos š. g. 20. septembrī, jauktā izsolē balstu paaugstināšanu un 3,30 m garu dzelzsbetona virsbūves uzlikšanu brīvslūžu tiltam pār Embūtes dzirnavu upi, uz Valtaiķu - Embūtes I šķ. ceļa, Embūtes muižā. Drošības nauda pie izsoles Ls 250,—. Tuvāki noteikumi kancelejā parastā darba laikā.”

Savukārt 1949.gada marta “Komunists” raksta: “Šajās dienās beidza remontēt Embūtes dzirnavas. Uzstādīti valči un atjaunoti akmeņi, kā arī uzstādīts augstjaudīgs gateris. Līdz šim nebija pietiekama dzinējspēka, tādēļ dzirnavas strādāja tikai daļēji. Tagad, kad uzstādīts tvaika katls, reizē varēs darboties kā dzirnavas ar visiem agregātiem, tā gateris un vilnas apstrādāšanas darbnīca.”

Grāmatā “Latvijas dzirnavas” (1985) teikts: “1892. g.adrešu grāmatā Embūtes muižas (Liepājas apr., īpašn.: Elise v. d. Osten-Sacken) dzirnavās ar četriem gaņģiem melderis ir K. Neimans (Neumann). 1912. g. muižas dzirnavas (īpašn.: barons H. Hahn) nomā R. Švarcs (Schwartz). 1938. g. Embūtes dzirnavu īpašnieki ir G. Sanders un P. Andersons.”

Adrese: Vaiņodes novads, Embūtes pagasts, Embūte (koordinātes 56.506338, 21.820218 )