19.12.20

Brocēnu dzelzceļa stacija

 

                                                              (1930-to gadu foto)
                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Stacija izveidota 1927. gada 10. oktobrī. 1937.gadā pēc V. Ozoliņa projekta uzcelta divstāvu mūra ēka. 1961. gadā saistībā ar Brocēnu cementa un šīfera kombināta modernizāciju no stacijas līdz Sātiņu karjeram tika izbūvēts 9,4 km garš, elektrificēts platsliežu dzelzceļš, pie jaunatklātās drupināšanas fabrikas izbūvēts elektrolokomotīvju depo. 1999. gadā kustība elektrificētajā dzelzceļa posmā slēgta, tomēr cementa rūpnīcai joprojām pieder plašs platsliežu pievedceļu tīkls. No 2006. gada 31. martam līdz 2008. gada 1. janvārim Brocēnos pieturēja atjaunotais pasažieru vilciens Rīga—Liepāja—Rīga, bet no 2008. gada Brocēni darbojas tikai kā kravas stacija, jo mazā pasažieru skaita dēļ Brocēnos pasažieru vilciens vairs nepietur. Brocēnos galvenokārt notiek cementa nosūtīšana uz Rīgu un Liepājas ostu. Blakus stacijai atrodas cementa ražotne "Cemex".

1937.gada 16.novembra “Kurzemes vārds” raksta: “Sestdien Brocēnos atklāja un iesvētīja jauno dzelzceļa stacijas ēku. Svinīgais iesvētīšanas akts notika krāšņi dekorētās stacijas uzgaidāmās telpās. Svētrunu teica māc. R. Vanags, bet staciju iesvētīja māc. A. Buģis. Satiksmes ministra sveicienus svinību dalībniekiem nodeva arh. Blaus, kurš atklāja jauno staciju un tās zelta atslēgu nodeva stacijas priekšniekam M. Zomerfeldam. Pārskatu par stacijas būvi sniedza inž. Leimanis. Ēkas būve izmaksājusi 52.000 ls un tā apkalpos plašu Brocēnu apkārtni.”

Adrese: Brocēnu novads, Brocēni (koordinātes - 56.693389, 22.570286 )