13.12.20

Bērzu krogs (Bērzakrogs, Bērza krogs, Bērzukrogs) Zaubes pagastā

 

                                                                 (2012.gada foto)

                                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1934.gada izdevums “Kopdarbība” raksta: “Viena no rosīgākām saimnieciskām organizācijām Zaubē ir Jaunpils patērētāju biedrība. Krīzes apstākļus biedrība pārcieta bez kādām grūtībām. Ar pagājušo gadu krīzes pazīmes biedrības darbībā ir pilnīgi zudušas un darbība 1933. gadā ir noritējusi ar tādam pat sekmēm, kā pirms krīzes. Biedrības preču apgrozījums pagājušā gadā pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 27% un tā kā tirdzniecības izdevumi tika ieturēti krīzes budžeta robežās, tad tirdzniecība ir devusi arī daudz lielāku pelņu kā 1932. gadā. Labus rezultātus ir devuši arī biedrības blakus uzņēmumi, kā labības tirdzniecība, sviesta un olu uzpirkšana. Šīs operācijas ir devušas ne tikai pelņu, bet lielā mērā sekmējušas arī biedrības preču apgrozījuma pieaugumu, pievelkot pircējus biedrības veikalos no plašākas apkārtnes. Pagājuša gadā biedrība ieguva par īpašumu bijušo Bērzu muižas krogu, kur izbūvēja ērtas veikala, dzīvokļu un tējnīcas telpas. Jauniegūtais īpašums, ieskaitot remontus, biedrībai izmaksāja ap 9000 latu. Šīs summas ieguldīšana nekustamā īpašumā biedrībai finansiālā ziņā nekādas grūtības nerada, jo pateicoties uzkrātiem kapitāliem, un ciešai sadarbībai ar vietējo piensaimnieku sabiedrību, biedrības apgrozījumiem līdzekļu vienmēr ir pietiekoši. Lai biedrības darbība ieinteresētu pēc iespējas plašākas patērētāju aprindas, biedrības valde galveno vērību piegriež tirdznieciskās darbības pareizai noorganizēšanai un vadībai, bet netaupa arī līdzekļus kooperācijas idejiskai propaganda, saistot šo propagandu mazāk ar vārdiem, bet vairāk ar reālu panākumu uzrādīšanu biedrības darbībā. Tā pagājušā gada rudenī, atklājot jaunremontētās Bērzu nodaļas veikala telpas, biedrība sarīkoja plašas svinības, kur goda mielastā piedalījās vairāk kā 400 personu, pie kam biedrība no mielasta izdevumiem sedza lielāko daļu. Saskaņā ar pieņemtiem statūtu grozījumiem biedru dalības nauda ir paaugstināta uz Ls 50, —, bet papildu atbildība strīpota. Nedalāmie kapitāli vairs netiek uzkrāti, bet visa pelņa tiek sadalīta prēmijās un biedru iepirkumiem un par 1933. gadu prēmija ir paredzēta biedriem 5% no iepirkumu summas. Ka preču uzcenojums nav bijis augsts un preču kvalitāte ir bijusi apmierinoša, to liecina tas, ka bez biedriem arī nebiedri lielā daudzumā ir iepirkušies biedrības veikalos pat no tālākas apkārtnes. Pateicoties tam, ka biedrības darbība vienmēr ir bijusi savu uzdevumu augstumos, Zaube ir pasargāta no žīdu veikaliem, kādi apkārtējos pagastos ir ieviesušies diezgan daudz. Rezultāti, kādi ir redzami biedrības gada pārskatā, ir sasniegti caur to, ka biedrības valde savā darbā, izšķirot kādu jautājumu, vairākkārt apsver vai tas nāk biedrībai par labu jeb sliktu un pirmā vietā vienmēr stāda biedrības intereses. Nerakstīts likums tas ir arī darbiniekiem un atļaujot viņiem samērā brīvu rīcību tirdznieciskās darbības vadībā, valde tomēr neatlaidīgi seko, lai darbinieki, netaupot pūles, darītu visu to, kas nāk tikai biedrībai par labu. Kā valde, tā darbinieki cenšas uzturēt arī ciešu kontaktu ar biedriem, uzklausot katru lietišķu norādījumu un kritiku. Savstarpējās attiecības tamdēļ biedriem ar valdi vienmēr ir labas un pilnās sapulcēs biedri labi pazīst tos, kas valdes darbību kritizē vadoties no biedrības interesēm un tos, kuriem ir savi blakus aprēķini.”

Fotogrāfijās redzams, kas palicis pāri no agrākā Bērzu kroga. Ja 2012.gadā tam vēl bija jumts, bija arī durvis un vārti, tad 2020.gadā jumts jau ir iebrucis, arī sienas sabrukušas.

Adrese: Amatas novads, Zaubes pagasts, Bērzs (koordinātes - 56.957914, 25.203821 )