03.11.20

Zaubes pareizticīgo baznīca un mācītājmuiža

 


                                                     (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)

                                                                           (Fotografēts 2020.gadā)                                                           (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 

Baznīca pašlaik nedarbojas, ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī. Bija vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Ārēji tai ir maz pareizticīgo dievnamiem raksturīgu iezīmju. Pie baznīcas apbūves kompleksa piederēja  mācītājmāja, kas ir saglabājusies kā dzīvojamā ēka.
1841.-1846. gadā iesākās latviešu zemnieku pievēšana pareizticībai. Pārejas motīvi bija gan politiski un ekonomiski, gan arī nacionāli, un pilnā mērā ietekmēja toreizējā Rīgas apriņķa Jaunpils novada ļaudis. Pareizticībā pārgāja apmēram 62% Zaubes pagasta iedzīvotāju. 1851.gada 1. novembrī draudzē bija 1792 locekļi, tai skaitā 888 sievietes un 904 vīrieši. Sākumā lūgšanu telpas un mācītāja  miteklis ticis ierādīts Jaunpils muižā. 1854.gadā Mālauzēnos bija nodibināta pareizticīgo skola. 1859.gada aprīlī toreizējais pareizticīgo draudzes mācītājs Vasilijs Reinhauzens saņēma vēsti no Konsistorijas, ka ir piešķirti valsts kases līdzekļi Jurgensburgas pareizticīgo dievnama celšanai. Jurgensburgas muižas īpašnieks G. fon Šteins atvēlējis zemi baznīcas un pārējo ēku celtniecībai 1325,2 kvadrātasu platībā, 0,5 km uz A no muižas,  Jurgensburgas-Gustavsbergas ceļa malā. Zemes gabalu arhitekts atzinis par mazu visu ēku izvietošanai, tāpēc muižas īpašniekam lūgts piešķirt vēl nedaudz zemes klāt (gar pašu ceļu).
1866. gadā bija uzcelta un tika iesvētīta  sv. Nikolaja  Jurgensburgas pareizticīgo baznīca. Tā ir akmens ēka ar akmens mūra zvanu torni un skārda jumtu. Baznīcas zvans izgatavots Pēterburgā 1851.gadā un pirkts par 125 sudraba rubļiem. Māja baznīcas kalpotājiem, kā arī saimniecības ēkas - šķūnis un pirts - uzcelti par valsts kases līdzekļiem tajā pašā gadā. Blakus baznīcai 1881.gadā tika uzcelta pareizticīgo draudzes skola (ēka nodega 1993.gadā). Baznīcas kalpotāju mājā, kam tagad nosaukums Beverīnas, dzīvoja mācītājs un divi psalmotāji, kuri izpildīja arī skolotāju amatu. Ar draudzes saimnieciskajām un naudas lietām nodarbojās vēlēts baznīcas vecākais, kuru Konsistorija apstiprināja uz trim gadiem.
Ilggadīgs baznīcas psalmotajs un skolotājs no 1855. gada līdz mūža galam bija Pēteris Vītols.
19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā draudzes mācītājs ilgāku laiku bija Platons Maķedonskis, kuru rakstura dēļ tautā saukuši par trako Maķedonski. Pazīstamais režisors Nikolajs Mūrnieks par viņu atstājis šādas atmiņas: "Pareizticīgo draudzes gans trakais Maķedonskis mēdzis teikt: Te jūs nikādu laicīgu labumu nedabūsit, tikai krievu ticību un zemi par velti - septiņi pēdi garu, trīs pēdi platu, dziļu, cik gribi. Gospodi, pomiluj!" [grām.: Akurātere L. Dzīves izturīgie. - Rīga, 1988].
Pec II pasaules kara draudzes darbība stipri panīka, tomēr, pateicoties uzticīgu  draudzes locekļu saujiņai, tā nepārstāja darboties visus padomju okupācijas gadus. Vēl 1981.gadā baznīcas zāle bija labā stāvoklī - ar altāri, vairākām gleznām, lustru un baznīcas piederumiem. Īpaši nopelni šeit bija Marijai Kalniņai, kura, cik vien spēja, līdz sava mūža galam rūpējās par baznīcu un glabāja tās atslēgas. Pēdējie dievkalpojumi šeit notika 1993.gadā.
Baznīcas ēkas bojāeja sākās 1992. gada novembrī, kad vētrā cieta baznīcas torņa skārda jumts. Tā kā no baznīcas virsvadības palīdzība netika sniegta un arī pēdējie uzticīgie draudzes locekļi bija aizgājuši mūžībā, nesagaidot paaudžu maiņu, dievnams nu stāv pamests likteņa varā un ir bīstamā avārijas stāvoklī, kuru katru brīdi var sagrūt baznīcas tornis. (Zaubes pagasts, 2005)

Adrese: Amatas novads, Zaubes pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.993513, 25.271210 )