18.11.20

Sabiles sinagoga

 

                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Sabiles sinagoga celta 1890. gadā, kad šajā laika periodā Sabilē ir bijusi liela ebreju tautas kopiena. Sinagoga tās paredzētajam mērķim tika izmantota līdz  2. pasaules karam. Padomju okupācijas gados sinagogā ir bijusi ierīkota sporta zāle, bet vēlāk ilgu laiku tā stāvējusi tukša.

90-to gadu sākumā tēlnieks O. Feldbergs un fonds „Abavas ieleja” sāka apsaimniekot šo ēku, restaurācijai nepieciešamos līdzekļus piesaistot no Zviedrijas Nacionālā kultūras mantojumu pārvaldes un Latvijas Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas. Ēkā tika ierīkots Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma centrs, kurā var rīkot izstādes un organizēt koncertus.

Adrese: Talsu novads, Sabile, Strautu iela 4