02.11.20

Rēzas muiža (Režu muiža, Režas muiža, Resenhof) Abavas pagastā

 


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                               (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 

Rēzas muižas kungu māja celta pēc 1905.gada, ēkas neregulāri asimetriskā būvapjoma aprises noteica stāvināts mansarda jumts ar kārniņu segumu, piekļavīgas piebūves un lodžijas. Kā neliela tautiskā romantisma atkāpe no kopumā askētiskā ēkas arhitektoniskā risinājuma vērtējama nelielā fahverka izbūve.

Adrese: Talsu novads, Abavas pagasts, Režas (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 57.085606, 22.547262 )