26.11.20

Mežmuižas ūdensdzirnavas (Jesifera ūdensdzirnavas, Augstkalnes ūdensdzirnavas)

 

                           

                                                      (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

                                                                 (1937.gada foto)

Agrāk tās piederēja Silvestram Jesiferam (dzimis 1884.gadā). Te darbojušās ūdens un tvaika dzirnavas un vilnas pārstrādāšanas rūpniecība. Dzirnavu aizsprostu 1950. gadā sagrāva pavasara plūdi. Padomju okupācijas gados te atradusies arī plastmasas pogu ražotne. Kopš 2001. gada blakus dzirnavām iekārtota neliela elektrostacija.

Adrese: Tērvetes novads, Augstkalnes pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.403077, 23.335511 )