12.11.20

Kukšu pamatskola

 

                                              (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kukšu skolas ēkas celšanas un skolas dibināšanas laiks ir 1874. gads. Šinī laikā Kukšas muižā dzīvojis barons Rūdolfs Betihers, kas arī Kukšu pamatskolas celšanas un atvēršanas jautājumu reālizējis. (Tukuma  ziņas, 20.04.1944)

Kukšu I pakāpes pamatskola atradās 9 km no Zemītes pagastnama. Skolas pārzine bija Milda Auziņa. Par skolotāju strādāja Vītola. Viņa bija arī mazpulka vadītāja.
Pēc Otrā pasaules kara skolas pārzine bija Milda Zvirbule. 1956. gada 1. septembrī uz skolu atnāca strādāt Nora Laugale (dzim. Kreicberga). No 1965. gada viņa bija skolas direktore, par skolotāju strādāja Rozentāle. Skolā bija maz bērnu. Lejā no sētas puses bija piebūve, garderobe, divas klases. Ēkas otrā galā bija trīsistabu dzīvoklis skolotājai M. Zvirbulei. Otrā stāva bēniņos arī bija divas istabas. Vēlākajos gados skolā ierīkoja kopgaldu. To organizēja kolhoza "Zaļā zeme" priekšsēdētājs Ļebedevs. Skolai bija arī sava saimniece un apkopēja. Skolā aktīvi darbojās pašdarbnieki, bērni labprāt spēlēja teātri, mācījās dejot. Tāpat kā daudzas mazās lauku skolas, arī Kukšu pamatskolu slēdza mazā bērnu skaita dēļ. (Tukuma novada kultūrvēsture,  3.sējums, 1998)

Adrese: Tukuma novads, Jaunsātu pagasts, Kukšu skola