24.11.20

Kroņauces ūdensdzirnavas

 

                                                       (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1945.gada “Komunists” raksta: “Jelgavas apriņķa rūpkombināta dzirnavas Kroņaucē ir plašs uzņēmums, kas apkalpo piecus pagastus. Dzirnavas atrodas pie Auces upes tai vietā, kur tā, šķērsodama ezeru, strauji dodas tālāk pa Zemgales līdzenumu. Dzirnavu dzinējspēks ir divas ūdens turbīnas, kas iedarbina arī dinamo elektrības ražošanai. Dzirnavām tātad ir apgaismošanai pašām savs strāvas avots. Strāva tiek ražota tādā daudzumā, ka tā dod gaismu arī Annas Brigaderes skolai, kalēja darbnīcai un medicīniskam punktam. Ir paredzēts to pievienot arī Bišu ciema padomei.”

Mūsdienās ēkas nav saglabājušās, tikai aizsprosts un dzirnavezers.

Adrese: Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, Kroņauce (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.517519, 23.333571 )