21.11.20

Ievades muiža (Ewahden)

                                                


                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1937.gadā “Kurzemes vārds” raksta par kādu apbrīnojamu cilvēku Aizputē, kuram esot 119 gadi.  Vai tiešām tik vecs cilvēks bijis? Raksts ir sekojošs: “Visvecākais Aizputes apriņķa iedzī votājs ir Andrejs Prūsis — dzimis Dzērves pagastā 1817.gadā. Balts ir šis vecais ozols, kas vēl negrib vecuma nespēkam padoties. Sirmais Prūsis ir īsts kungu riju gaitnieks; viņā raugoties rēgojas pretī sen pagājušie laiki. Apbrīnojami skaidri viņš atceras visus notikumus, kādus nācies piedzīvot jaunībā, turpretim pēdējo gadu notikumi nav viņā iespiedušies ar tādu skaidrī bu. Labprāt Prūsis mīl kavēties pie puišu dienām un kalpa gaitām. Par kalpu vien viņš sabijis Dzērves un Ievades muižās 70 gadus; viņš atminas naktis, kad strādājis kungu rijās un dienas, kad vai nu apkopis savu septiņas pūrvietas lielo zemīti, vai gājis muižas darbos. «Slikti man neklājās», stāsta vecais ozols, «biju pārgalvīgs, stiprs un pieticīgs. Kad nomira mana otrā sieva, man bija jau 95 gadi uz muguras; ja būtu zinājis, ka vēl tik ilgi jādzīvo, būtu vedis trešo mājās» . Visā savā mūžā baltais Prūša tēvs ne reizes nav slimojis, arī vēl tagad jūtas labi, tikai ja nav ko pīpot, tad dūša sliktāka.  Viņa domu gaita skaidra, pat sadzird viņš pietiekoši labi, tikai acu gaisma pavāja, kam par iemeslu kāds nelaimes gadījums. Tālu visā apkaimē nevar vairs atrast otru tik vecu ozolu. Vēl Aizputes apriņķī dzīvo divas māmiņas, kas arī nav baidījušās pārspērt simts gadu slieksni.”

Adrese: Aizputes novads, Aizputes pagasts, Ievade (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.687678, 21.524403 )