31.10.20

Lielvirbu ūdensdzirnavas (Virbu ūdensdzirnavas)

 
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                (Fotografēts 2020.gadā, V.S.foto)
                                                                      (Foto no sendzirnavas.lv)
 

Virbu dzirnavas cēluši vācieši brāļi Bolšteini 1856. gadā. Šis gadskaitlis iekalts akmens plāksnē pie dzirnavu ēkas mūra. Tā bija varena divstāvu celtne ar arkveida logiem, kādreiz tur atradās arī dzīvojamās telpas.

1925. gadā dzirnavās veikti lieli pārbūves darbi, dambi paaugstinot par vienu metru. Vēl padomjlaikos, pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, dzirnavās mala miltus līdz pat 1970.gadam, kad nolūza rata ass un iekārtas pakāpeniski izzaga. Vēlāk tās pameta, dambis aizsērēja, ūdens tecēja pa logiem un durvīm, bojājot ēku. Cilvēki noplēsa šīfera jumtu, savāca visu, ko vien varēja kaut kādā veidā izmantot. Izlaupīšana beidzās, kad zem traktora un kārtējās ķieģeļu kravas svara iebruka tiltiņš pār Virbupi.

Deviņdesmito gadu vidū šai vietai vairs nebija nekāda jaukuma — dzirnavu dīķa vietā bija izveidojies purvs, apkārtne aizaugusi ar krūmiem... Taču Edgaru Petroleviču piesaistīja ūdeņi un neskartā daba. Viņš palīdzēja zemes mantiniekiem nokārtot dokumentus īpašuma tiesību atjaunošanai un 1997. gadā šo īpašumu nopirka.

Tad cirta krūmus, novāca gružus. Lai piekļūtu ēkām, nācās atjaunot un pārbūvēt tiltiņu. Taču, attīrot dzirnavu ēku, gaidīja patīkams pārsteigums — zem gružu slāņa un akmeņu kaudzes bija patvērusies vecās elektrostacijas turbīna, kas ražota VEF 1925.gadā. Ja būtu bijusi redzama, kāds sen būtu nodevis metāllūžņos. Dzirnavu turbīnu Petroleviča kungs restaurēja pats! Viņam nav speciālas izglītības, prasmi atjaunot visdažādākos mehānismus diktē īpaša tehniskā jušana. Par metāllūžņu cenu viņš nopirka arī dažus traktorus, ekskavatoru, autokrānu un saveda tos lietošanas kārtībā. Atjaunojot dambi, to paaugstināja vēl par 1,2 metriem. Mazā spēkstacija deva iespēju nopelnīt un atsperties tālākiem darbiem. Tad pienāca kārta dzīvojamai ēkai. To nolēma celt vietā, kur senāk atradās milzīgs, no laukakmeņiem būvēts zirgu stallis. No tā gan bija palikuši vairs tikai pamati, jo staļļa akmeņi ar buldozeru sastumti lielā kaudzē. Edgars pats izplānoja un ar dažu vīru palīdzību uz vecajiem pamatiem uzbūvēja divstāvu ēku. Pirmajā stāvā — ēdamzāle un istabas viesiem, otrajā stāvā — dzīvojamās telpas ģimenei, bet garajā piebūvē izvietota darbnīca. (no apollo.lv)

Tagad dzirnavas nosauktas  par “Sendzirnavas”.

Adrese: Talsu novads, Abavas pagasts, Sendzirnavas (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 57.095487, 22.576331 )