16.09.20

Sunākstes baznīca                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Baznīca celta 1829. gadā vietā, kur atradusies 1570. gadā celtā pirmā Sunākstes baznīca. Tā bijusi celta pēc Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera rīkojuma un bijusi no koka.
No 1766. gada līdz mūža beigām te par mācītāju strādājis Vecais Stenders (1714 – 1796). Vecais Stenders sarakstījis arī pirmo nozīmīgāko latviešu gramatiku, vārdnīcu un ābeci.
Baznīcā atrodas piemiņas plāksnes Pirmajā pasaules karā brīvības cīņās kritušajiem un uz Sibīriju izvestajiem.
Pie baznīcas 1989. gadā atklāts piemiņas akmens Vecajam Stenderam. Akmenī iecirstais uzraksts ir no "Augstās gudrības grāmatas". Blakus baznīcai atrodas jaunā kapsēta, bet otrpus ceļam - vecā kapsēta, kur Stendera kalniņā atrodas viņa kapakmens. Uzraksts uz tā vēsta: “Še aprakts G.F.Stenders, Latvis, dz.1714, mir.1796, ar savu gaspažu.” Te atdusas piecas Stenderu paaudzes – visi mācītāji un viņu ģimenes locekļi.
No vecās kapsētas līdz bijušajai mācītājmuižas vietai izveidota Stendera ābeces taka.
Sunākstes mācītājmuižas parkā vēl saglabājušās unikālas terasveida dīķu kaskādes paliekas. Tikai mācītājmuižas teritorija ir tā aizaugusi, ka ne tur kaskādes var redzēt, ne arī kādas citas apbūves paliekas.

Adrese: Viesītes novads, Sunākstes baznīca