06.09.20

Mazzalves muiža (Klein-Salwen)                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Par Mazzalves muižu nav atrodama gandrīz nekāda informācija, tikai Valdības vēstneša raksti par zemju sadalīšanu, pārdalīšanu utt. Toties laikrakstos lasāmi arī daži krimināla rakstura raksti. Piemēram, 1926.gada “Jēkabpils vēstnesī” raksta:  Mazzalves muižas masku ballē izcēlies kautiņš starp K. Grīnvaldu un K. Ozolu. Kaušļus mierināt steidzies  P. Beķers ar revolveri rokās, bet tas nejauši gājis vaļā un ievainojis kaklā J.Vineslavu, kurš ievietots Jalgavas slimnīcā.  Bet 1935.gada “Jēkabpils vēstnesis” raksta par zaglīgiem Mazzalves grāvračiem: “Mazzalves pagastā pagājušā pavasarī pie grāvju rakšanas strādāja lielāks skaits latgaliešu. Drīz tie dabūjuši zināt, ka Erberģes muižā, pie Ošiņiem, var dabūt spirtu. Kādā dienā viens no grāvračiem arī dažas pudeles spirta no Ošiņiem pārnesis, samaksādams pārāk augstu cenu. Kad spirts bijis izdzerts, pārmaksātās naudas palicis žēl, tāpēc nolēmuši Ošiņus pārmācīt. Daži ceļa gājēji redzējuši, ka kopā salasījušies 15 latgalieši un, paķēruši akmeņus, devušies uz muižu. Istabā iegājuši K. Mihailovs, J. Porfjonovs un daži citi, draudēdami, ka ziņos policijai par neatļauto spirta pārdošanu. Bet ja došot spirtu par brīvu — tad esot ar mieru ciest arī klusu. Ošiņi iedevuši 2 pudeles, un izspiedēji izgājuši. Bet pēc dažām minūtēm daži citi un daži tie paši iebrukuši atkal un pieprasījuši vēl spirtu: ja nedošot — tūliņ būšot protokols. Ošiņi aizbildinājušies,  ka spirta neesot. Tādā gadījumā iebrucēji, skaitā ap 10, dūres dauzīdami, prasījuši spirta vietā naudu. Ošiņi dažus latus arī iedevuši, un iebrucēji devušies prom.
Baidīdamās, ka var notikt jauns iebrukums, Valērija Ošiņa paņēmusi kādu spaini, kur glabājušās vēl 6 pudeles spirta, un devusies minētās mantas noslēpt. Ošiņas aizdomīgo gājienu pamanījuši latgalieši, kas vēl turpat māju tuvumā stāvējuši, un devušies atpakaļ. Mihailovs Porfjonovs, Mikulans un Strods apstājuši Ošiņu. Pirmie divi Ošiņai iesituši pa galvu un izrāvuši pudeles no spaiņa, ko darījuši arī citi, un priecīgi devušies uz savām mītnēm. Nolaupītā spirta dzeršana beigusies ar savstarpēju izkaušanos un policijas izsaukšanu. Jelgavas apgabaltiesa K. Mihailovu, J. Porfjonovu, G. Mikulanu un J. Strodu sauca pie atbildības par izspiešanu un aplaupīšanu.
Tiesa sodīja K. Mihailovu ar 1 gadu 1 mēn., J. Porfjonovu ar 1 gadu 2 mēn. G. Mikulanu ar 1 gadu un J. Strodu ar 1 gadu pārmācības namā un tiesību zaudēšanu, ieskaitot sodā iepriekšējā apcietinājumā pavadīto laiku. Visi sodītie ir no Kapiņu pagasta, vēl jauni cilvēki.”

Adrese: Neretas novads, Zalves pagasts