30.09.20

Kaldabruņas skola

                                           (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Skolu sāka celt 1904.gadā. Bebrenes-Rubeņu lielceļa malā muižas īpašnieks Plāters-Zībergs dāvinājis 2 pūrvietas zemes, 30.000 ķieģeļu un būvkolus. Skolas celtniecību nedaudz traucējusi 1905.gada revolūcija, lai gan tieši Bebrenes grāfu attiecības ar zemniekiem nav bijušas sliktas. Kaldabruņas skolai jau tajā laikā bija uzceltas sienas un jumts. Skolas ēkas būve nobeigta 1907.gadā, tās iesvētīšanā piedalījies pats grāfs Plāters-Zībergs un mācītājs Brederihs.
Skola beidza pastāvēt 2003.gadā un tagad te saimnieko biedrība Ūdenszīmes. Notiek dažādi izglītojoši, kultūrvēsturiski, novadpētnieciski un radoši pasākumi un skola (tā saucas arī tagad) dzīvo un atjaunojas.

Adrese: Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Kaldabruņa