29.09.20

Kaldabruņas baznīca (Červonkas baznīca)

                                                               (2016.gada foto)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

No 1848. līdz 1852. gadam par grāfa Plātera–Zīberga līdzekļiem uzcēla tagadējo mūra baznīcu. Baznīcā uzstādīja Rīgas meistara Augusta Martīni 1862. gadā būvētās ērģeles. Šajā baznīcā 1865. gadā kristīja Tadenavas pusmuižas nomnieka dēlu Jāni Krišjāni Pliekšānu, nākamo dzejnieku Raini.
Kaldabruņas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzē ietilpa Kaldabruņas, Gulbenes, Ilzes muižu pagasti, baznīcu apmeklēja arī Bebrenes, Dvietes, Ancenišku, Rubenes un Dunavas muižu pagastu luterticīgie iedzīvotāji. Kopš 1909. gada Kaldabruņas luterāņu mācītājs aprūpēja arī Aknīstes luterāņu iedzīvotājus. Līdz Otrajam pasaules karam baznīcā bija saglabājušās 1744. — 1833. gada baznīcas grāmatas un Kurzemes guberņas dvēseļu revīzijas no 1795. līdz 1854. gadam. Pēc lielākiem remontiem baznīcu no jauna iesvētīja 1935. gadā 5. oktobrī.
1937.gada maijā baznīcā tika atklāta piemiņas plāksne brīvības cīņās kritušajiem. Par to raksta “Brīvā zeme”:  “Brīvības cīņas un pasaules karš prasījis daudzu varonīgu latvju dēlu dzīvības arī no Kaldabruņas ev.-lut. draudzes. Lai šo varoņu piemiņu paturētu uz paaudžu paaudzēm, Kaldabruņas draudze savākusi līdzekļus piemiņas plāksnei, kas novietota Kaldabruņas baznīcā. Plāksnes atklāšana un iesvētīšana izvērtās par lielu notikumu plašā apkārtnē. Svinībās ieradās Daugavpils garnizona augstākie virsnieki, Ilūkstes apriņķa priekšnieks Pubulis, apriņķa vecākais V. Veperis, kā arī pārstāvji  no Jelgavas pulka. Pie ieejas baznīcā viesus sagaidīja  mazpulku goda sardze un vietējais koris nodziedāja «Tev mūžam dzīvot, Latvija». Kara ministra  ģen. Baloža vārdā piemiņas plāksni atklāja Zemgales divīzijas komandieris ģen. Ž. Bahs. Plāksnes iesvētīšanas ceremoniju izdarīja armijas mācītājs P. Apkalns, kas nodeva arī Kaldabruņas draudzes locekļiem sveicienus no valsts prezidenta K. Ulmaņa, kara ministra ģen. J. Baloža un arhibīskapa T. Grīnberga. Pie plāksnes novietojās aizsargu goda sardze. Svinīgo dievkalpojumu kuplināja vietējais koris un Ilūkstes valsts ģimnāzijas dubultkvartets. Pēc dievkalpojuma notika aizsargu pa rāde.”
Kaldabruņas luterāņu baznīcu padomju okupācijas laikā, 1976.gadā, atsavināja draudzei un tajā tika glabāti minerālmēsli. Baznīcas priekšpusē tika izgāzta daļa sienas, lai iekšā varētu iebraukt traktori.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1995. gadā bijušā baznīcas ērģelnieka meita A. Gaida no Kanādas ziedoja naudu baznīcas atjaunošanai. Darbi tika iesākti — nobalsinātas sienas, noklāts betona segums, aizmūrēti caurumi sienās, tomēr draudzes locekļi saviem spēkiem nav spējuši pabeigt baznīcas atjaunošanu. Kaldabruņas draudzes dievkalpojumi notiek citā ēkā. Jēkabpils novada biedrība “Ūdenszīmes” kopā ar Kaldabruņas evaņģēliski luterisko draudzi 2016. gada 18. novembrī uzlika krustu baznīcas tornī. Krustu izgatavoja Mārtiņš Uzkurs no Kaldabruņas, bet pasākumu finansiāli atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība.

Adrese: Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Kaldabruņa