25.09.20

Bebrenes lauksaimniecības skola

                                                              (1943.gada foto)
                                                               (2020.gada foto)

Skolas pamatakmens ielikts 1936.gadā. Mūsdienās tas ir Bebrenes veterinārais tehnikums.
“Brīvā zeme” 1936.gada jūnijā raksta: “Kä zemnieka grūto darbu padarīt vieglāku un iegūt bagātāku ražu, to māca lauksaimniecības skolās. Un vienai tādai lauksaimniecības skolai Bebrenē, kura pēc sava lieluma būs lielākā Latvijā, vakar guldīja pamatakmeni. Jaunajam skolas namam būs trīs stāvi, kuri ietvers sevī mācību klases, internātu, izrīkojumu zāli un skolotāju dzīvokļus. Ēkas būve ilgs trīs gadus un izmaksās 160 000 Ls. Tagadējā Bebrenes lauksaimniecības skola atrodas nepiemērotās telpās.”

Adrese: Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts, Bebrene