29.09.20

Aisteres muiža (Aizteres muiža, Aistern)

                                            (1959.gada foto, no Ilgoņa Šteinberga krājumiem)

                                                                     (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
 


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas pils celta 19.gadsimtā. Apkārt 3,3 ha liels parks, kas veidots ap 1850.gadu. Aisteres muižas īpašnieks bija Oto Frīdrihs fon Bērs. Pēc viņa nāves 1734. gada 18. jūnijā par muižas īpašnieku kļuva viņa dēls Ēvalds fon Bērs. Pēc Ēvalda nāves īpašuma pārvaldi  uzņēmās viņa atraitne Juliane Eleonora fon Bīlova.
1923. gadā muižas kompleksā ietilpa kungu māja ar piebūvēm un deviņām saimniecības ēkām: kalpu māja, klēts, laidars, kalte, vāgūzis, cūkkūts un citas celtnes. Lielākā daļa ēku ir zudušas.
Vēlāk Oskars Dankers (Latvijas armijas ģenerālis, Lāčplēša ordeņa kavalieris) apsaimniekoja Aisteres muižas centru, kas tam bija piešķirts kā brīvības cīnītājam. Komunistiem okupējot Latviju, ģen. O. Dankeram izdevās ar ģimeni paglābties Vācijā, bet Latvijā tas atgriezās pēc vācu okupācijas. Ģen. Dankera darbība Latvijas pašpārvaldē izbeidzās 1945. g. sākumā, kad liela daļa mūsu zemes bija no jauna krievu okupēta un latviešu tautas darīšanas sāka kārtot Latviešu nacionālā komiteja, kuru vadīja ģen. Bangerskis. Pēc savu pienākumu izbeigšanas Latvijā ģen. Dankers ar ģimeni devās trimdā uz Vāciju, kur mira 1965.gadā.
1984.gada “Ļeņiņa ceļš” raksta: “Durbeniece A. Holma atsūtīja vēstuli redakcijai par Aisteres bijušās muižas parku. No vēstules uzzinājām par postažu, kas pašreiz ir vērojama Aisteres parkā. Dīķīši aizauguši, drazu piemētāti. No kokiem brīvajos zālāju laukumos no pavasara līdz vēlam rudenim ganās sīklopi. Ar vēstuli iepazīstinājām Tadaiķu ciema Tautas deputātu padomes izpildkomiteju. Tās priekšsēdētājs G. Lērums redakcijai atbild: «Aisteres bijušās muižas un parka (3,3 ha platībā) lietotāji ir Lauktehnikas rajona apvienība. Pēc izpildkomitejas locekļa, Lauktehnikas rajona apvienības Aisteres iecirkņa priekšnieka A. Strazda paskaidrojuma vēstulē minētās nekārtības zināmā mērā atbilst patiesībai. Parka teritorijas sakārtošanu traucē ieilgušais bijušās muižas ēkas kapitālais remonts, kuru kopš 1977. gada veic rajona remonta un celtniecības pārvalde. Ciema izpildkomiteja  Lauktehnikas rajona apvienības Aisteres iecirkņa administrācijai atgādināja  rajona izpildkomitejas lēmumu «Par vēstures un kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu, dabas objektu un dižkoku aizsardzību rajonā» un pieprasa tā nelokāmu izpildi. Ir uzdots līdz nākošā gada jūlijam nodrošināt ēkas kapitālā  remonta pabeigšanu, sistemātiski jau tagad pieaicināt parka uzkopšanā vietējos iedzīvotājus un no darba brīvajā laikā organizēt talkas. Meža tehniķei V. Jansonei uzdots raudzīties, lai netiktu bojāti parka koki.”
Padomju okupācijas laikā ēkā bijuši dzīvokļi, veikals, pasts. Vietējie saka, ka neatceras, ka ēkā būtu taisīts remonts tajos tālajos 70-os gados. Iespējams, tas bijis tikai uz papīra un nevis realitātē.

Adrese: Durbes novads, Tadaiķu pagasts, Aistere, Aisteres muiža