07.08.20

Krāču muiža (Krahzen) Kuldīgā


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                            (2019.gada foto)


Par muižu nekāda informācija nav atrodama. Mūsdienās teritorija privāta, nepieejama un grūti spriest vai ir kādas ēkas no muižas laikiem saglabājušās.

1934.gada “Valdības vēstnesis” publicē sludinājumu par izsoli Krāču muižā : “Kuldīgas virsmežniecība pārdos mutiskā sacensībā š. g. 20. jūnijā pulksten 12 virsmežniecības kancelejā
1) Akmeņus Krāču muižas pirts pamatos ap 35 steri. Novērtējums Ls 1 par steru. Drcšības nauda Ls 20.
2) Akmeņus Krāču muižas klēts pagraba pamatos ap 70 steri. Novērtējums Ls 1 par steru. Drošības nauda Ls 40. Tuvāki noteikumi virsmežniecībā.”

Adrese: Kuldīga, Ventspils iela