24.08.20

Daudzeses pamatskola                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmā skola Daudzesē arhīvu dokumentos minēta 1841.gadā. Tā ir Ķestera skola Dziedātājkalnā. Toreiz skolā mācījās 57 skolēni. 1857./76. māc. g. pastāvēja vienklasīgā Daudzeses pagasta skola ar 47 skolēniem, kurus māca viens skolotājs - Ansis Kundziņš. 1880./81. māc. g. skolā ir 25 zēni un 29 meitenes un māca skolotājs Pēteris Brigge.
Otro skolu - pusotra stāva ķieģeļu ēku uzcēla pagasta nomalē - "Eglainēs". Šajā četrklasīgajā skolā mācījās 60 bērni. I pasaules kara laikā ēku nojauca, lai no tās ķieģeļiem mūrētu maizes krāsnis.
Trešo skolu iekārto Daudzesē muižas pārvaldnieka mājā pie muižas dīķiem. Divās telpās mācījās četras klases. Ilgus gadus par skolas pārzini strādā Jānis Circenis. No 1924. gada skolā ir sešgadīgs mācību kurss. II pasaules kara laikā ēka nodeg.
Ceturtā skola uzcelta 1932. gadā. Iesvētīta 1935. gadā un stāv arī šodien lielceļa malā un katru rītu sagaida bērnus. Sākumā šī skola ir sešklasīgā pamatskola, kurā strādā 4 skolotāji un mācās 115 bērni. Šo skolu uzcēla Jāņa Circeņa vadībā, kurš bija arī pirmais skolas pārzinis.
“Jēkabpils vēstnesis” 1931.gadā raksta: “Daudzeses pagasts pagājušā rudenī sāka celt jaunu pamatskolas ēku. 6. septembrī iesvētīja skolas pamatakmeni un 30. novembrī jau svinēja spāru svētkus. Tagad divstāvu ķieģeļu būve atrodas zem jumta un pašreiz izbūvē iekšieni, šī jaunā celtne atstāj lielisku iespaidu un būs viena no modernākām skolām Zemgalē. Jaunā gaismas pils izmaksās Ls  140,000. jeb 7 milj. rubļu.”

Adrese: Jaunjelgavas novads, Daudzeses pagasts, Daudzese