24.08.20

Daudzeses baznīca                                        
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
Par baznīcu daudzese.lv raksta: “Ievērojamākā un staltākā celtne Daudzeses pagastā uzcelta 1825.gadā par grāfienes Šuvalovas līdzekļiem. I un II pasaules karā baznīca nebija īpaši cietusi. II pasaules kara laikā baznīcā atradās vācu armijas štābs un mitinājās kara bēgļi.

Baznīca savu pastāvēšanu saglabāja arī padomju okupācijas laikos, tomēr materiāli postījumi šajā laikā tika nodarīti.

Nopietns baznīcas remonts veikts 1935. gadā. 1988. gadā baznīcā ievelk elektrību, salabo logus un novērš citus bojājumus. Baznīca ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis.”
Tomēr “Padomju Daugava” 1962.gadā raksta: “Rosīgais darbs nav palicis bez panākumiem. Neviens no skolēniem vairs nepiekopj reliģiskos rituālus un netic dievam. Vēl vairāk. Daudzeses baznīcas luterāņu draudzes padome faktiski vairs nedarbojas, jo tās sastāvā palikušas tikai trīs vecas tantiņas. Pats draudzes padomes priekšsēdētājs Grundulis atteicies no baznīcas, bet viņa meita ir aktīva pioniere un pašlaik gatavojas iestāties komjaunatnē. Jau divus gadus mācītājs nerīko kapu svētkus Daudzeses kapos. Arī mirušos apglabā bez dievvārdiem. Kopš 1958.gada baznīcā nav iesvētījies neviens jaunietis. Šā gada jūnijā ar ciema padomes izpildu komitejas lēmumu Daudzeses baznīca slēgta.

Adrese: Jaunjelgavas novads, Daudzeses pagasts, Daudzese