23.08.20

Danefeldes vējdzirnavas (Danenfeldes vējdzirnavas, Ķipu vējdzirnavas)


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
“Padomju Daugava” 1988.gada decembrī raksta: “Uz paugura redzami Ķipu vējdzirnavu mūri, kur vēl 1923. - 24. gada ziemā  mala. Ķipu kroga vietā cukurbietes iesētas, bet iepretī ceļmalā  nupat jauc nost labu šķūni, un ne jau mazu. Vajadzēja  tikai jumtu atjaunot, nekas nebija sapuvis. Vai tāpēc bija jānojauc, ka bijušais saimnieks Lāčplēša ordeņa kavalieris? Sienas noplēsa godīgi, pēc tam traktors ar trosi piebeidza atlikušo.

Adrese: Salas novads, Sēlpils pagasts