28.07.20

Upesmuiža (Bächhof, Upeneek) Novadnieku pagastā

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Valsts muiža. Saldus virsmežniecība. Tagad Mežvidi.

Adrese: Saldus novads, Novadnieku pagasts, Mežvidi