27.07.20

Stūru muiža (Stūrmuiža, Stuhrhof)

                                                               (2016.gada foto)

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Parku (2,8 ha) ierīkojis brīvkungs Freilitcers Franks (?) 19.gadsimta beigās. Parkā ir apmēram 35 svešzemju koku un krūmu stādījumu. Stūrmuižas kungu dzīvojamā ēka pārbūvēta 20.gadsimta 70-os gados, uzbūvēts otrais stāvs ar jumta izbūvi, izkropļojot ēkas izskatu. Vēlāk ēkā atradies klubs un bibliotēka. 6.Kurzemes lielkaujā Stūru muižas pagrabā atradās korpusa komandiera ģenerālmajora Detlava Brantkalna komandpunkts, savukārt bēniņos – korpusa štāba novērošanas posteņi.

1969.gadā novadpētnieks Žanis Skudra par redzēto tur raksta: “Stūru muižā iebraucam pa veco aleju, kur vēl vietām bruģis. Pili tagad remontē — tai noplēsts jumts, piebūvē vēl vienu stāvu. Te būšot skola. Pie parka uzraksts, ka tas dabas aizsardzībā.”

Jāsaka, ka 2020.gadā tur vairs nav ne parka, ne arī pils caur brikšņiem saskatāma. Laikam tā Stūros piedien – paskatīties tikai uz ēkas stūri, jo neko vairāk cauri nekoptajam briksnājam redzēt nevar. 

Sludinājums neatkarīgajā nedēļas izdevumā “Auce” 1930.gadā : “Stūru skolas padome sarīko otros Ziemassvētkos, 26.decembrī, Stūru muižas pilī teātra izrādi. Uzvedīs K. Gunispera 3 cēlienu joku lugu “Priekšzīmīga saimniecība”. Pēc teātra deja un rotaļas. Sākums plkst. 18., beigas plkst. 4.”

Adrese: Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Stūri