27.07.20

Striķu muiža (Stricken)

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Striķu muiža pieminēta jau 1561.gadā, kad tā izlēņota kādam zviedram fon Hārenam. Viņa mantinieki 1651.gadā muižu pa daļām pārdevuši Kristoferam Ernestam fon Korfam. 1699.gadā muižu nopērk vēlākais Kuldīgas virspilskungs un Cīravas īpašnieks Otto Fridrihs fon Bērs. Bēru īpašumā muiža paliek līdz agrārajai reformai. Pēc tam tā sadalīta jaunsaimniecībās. Pie Striķu muižas piederēja Kleņču pusmuiža, Jaunmuiža, Varnava, Jaunstriķi.
Striķu muižas apbūve veidojusies 19.gadsimta sākumā. Saglabājusies kungu māja, muižas dārznieka māja, klēts un citas saimniecības ēkas. Pie muižas atrodas parks ar dīķi. Šobrīd ēkā atrodas kultūras centrs un bibliotēka.

Adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts, Striķi