26.07.20

Pētermuiža (Peterhof) Saldus novadā
                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pusmuiža pie Sesiles muižas. Pieminēta 1931.gada “Ekonomistā” kaļķakmeņu atsegumu sakarā: “Šejienes kaļķakmeņu raksturs ir jau mazliet citāds nekā pie ezera un pilsētas. Tie sastāv pārsvarā no cietām apm. 30 cm biezām kārtām, kuras atdalās ar mīkstām starpkārtiņām. Pēdējās parasti 10 cm biezas un retos gadījumos sasniedz 30 cm. Savilkumi nāk mazāk priekšā. Tālāk uz leju cehšteina atsegumi redzami pietermuižas mazā graviņā. Te atlikušas senu raktuvju pēdas. Pusapaudzis atsegums vēl ir Cieceres kreisajā krastā  starp Pētermuižas graviņas abiem atzarojumiem.

Adrese: Saldus novads, Novadnieku pagasts