22.07.20

Parūķa ūdensdzirnavas                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto) 

 

                                                                   (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto) 

                                                                            (Dzirnavu ēka senāk)
 

Celtas 19.gadsimtā. Audzu muižas īpašnieks cēla Bērzes upes krastā pagaidu māju. Drīz pēc tam sāka celt aizsprostu, brīvslūžas un pašas dzirnavas. Celtniecības darbus vadīja vācietis Veigners, strādāja vācieši. Vēl tagad brīvslūžu mūrī ir redzams akmens ar iegravētu uzrakstu "C.Veygner - 1851". Dzirnavu dzelzs daļas - zobrati, asis, spoles u.c. mehānismi izgatavoti Anglijā. Dzirnavu ēkā bija izbūvēts plašs dzīvoklis dzirnavu pārvaldniekam ar ieeju caur stikla verandu. (dobele.lv)

1940.gada 24.janvārī “Zemgales balss” raksta: “Vakar Rīgā «Ķeguma» birojā notika apspriede, kurā starp akc. sab. «Ķegums» un Dobeles elektrības rūpniecības sabiedrību panākta vienošanās, ka līdzšinējā Dobeles elektrības rūpniecības sabiedrība likvidēsies, bet visus tās aktīvus atpērk Ķegums. Visiem Dobeles un apkārtnes lauksaimniekiem, kas elektrību saņem no Parūķa spēkstacijas, to jau no 1940. g. 1. janv. aprēķinās par 5 sant. kilovatstundā. Dobeles pilsētā pagaidām vēl paliek līdzšinējais tarifs, bet drīzumā to aprēķinās pēc vispārējā pilsētu tarifa. Dobeles elektrības rūpniecības sabiedrības biedriem pajas izmaksās atpakaļ akc. sab. «Ķegums». Parūķa ūdensdzirnavas līdz ar visām mašīnām pārņems Ķegums un turpinās to izbūvi, lai maksimāli varētu izmantot visu Bērzes ūdeņu jaudu.”

Adrese: Dobeles novads, Krimūnu pagasts, Parūķis, Parūķa dzirnavas