26.07.20

Meldzeres pagastskola jeb Brīniņu krogs
                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Skola iekārtota ar barona Georga fon Dorthēzena gādību Brīniņu krogus ēkā. Slēgta 1853.gadā. Pie ēkas nezālēs ieaudzis piemiņas akmens Andrejam Spāģim, kurš strādājis šajā skolā.
Georgs fon Dorthēzens bija viens no visizcilākiem zemnieku izglītības veicinātājiem Kurzemē. Viņš nebija cēlies no ienācējiem vācu muižniekiem. Dorthēzena senči ienākuši Kurzemē kā centīgi darba ļaudis no augstas kultūras zemes Holandes un tikai nākošā gadsimtā ieguvuši lauku muižu un uzņemti Kurzemes muižnieku kārtā. Holandes senču kultūras gars joprojām mājojis arī Georga fon Dorthēzena sirdī un prātā. Cīņai par tautas izglītību Kurzemē viņš vēl ieguvis plašas zināšanas no Prūsijas tā laika lielāko pedagogu grāmatām. Tā sagatavots, Georgs fon Dorthēzens nodomājis pats atvērt zemniekiem skolu savā dzimtmuižā Meldzerē. Viņš lūdzis Cīravas mācītāju Volteru ieteikt kādu latviešu zēnu, ko izglītot par skolotāju Dzērves-Cīravas Bergmaņa skolā. Maksāt par zēna skološanu uzņēmies Dorthēzens. Mācītāja Voltera izvēle kritusi uz zēnu Spāģu Andreju. Viņš jau pēc viena gada, 1834. gadā, četrpadsmit gadu vecumā, atsaukts no Raibeniekiem un nodots Dzērves-Cīravas skolā. (no grāmatas “Andreja Spāģa piemineklis”, 1939)

Adrese: Saldus novads, Nīgrandes pagasts, "Brīniņi"