26.07.20

Lielplatones pamatskola (Lielplatones pagasta skola)


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsberga foto)


Skolas pamatēkas uzceltas 1874. gadā, bet jaunais korpuss — 1975. gadā, kad uz šejieni no Lielvircavas tika pārcelta šī speciālā skola. Tagad Lielplatones internātpalīgskola.

Savukārt Lielplatones internātpalīgskolas mājas lapā rakstīts: “Par skolas celšanas gadu ir divējādas ziņas. Pēc skolas pases šī ēka ir celta 1848.gdā, bet vēsturiskās liecības, ko snieguši vecākie pagasta iedzīvotāji, skolas celšana noritējusi 19. gs. 60-tajos gados. Skolas jumta spārē ir ierakstīts 1863.gads, kas nevar nozīmēt neko citu kā skolas celšanas gadu. Kopā ar skolas ēku celta arī saimniecības ēka un dzīvojamā ēka. Visus finansiālos izdevumus sedzis Lielplatones muižas īpašnieks barons Hāns, kurš dzīvojis savā muižā - tagadējā Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē.

1963.gadā Lielplatone bija septiņgadīgā skola, no 1963. -1975. gadam - Lielplatones astoņgadīgā skola.

1975. gadā ēkai piebūvēts 3.stāvs un Lielvircavas palīgskolu pārcēla uz Lielplatones pagastu. Vienu mācību gadu abas skolas darbojās kopā. Jaunceltajā daļā palīgskola, bet vecajā skolas daļā astoņgadīgā skola. Lielplatones internātpalīgskolā deviņu klašu komplektos mācības uzsāka 130 skolēni.

1985./1986.m.g. Lielsesavas palīgskolu pārcēla uz Lielplatones palīgskolu. 16 klašu komplektos mācījās 225 skolēni.

Adrese: Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, internātskola