19.07.20

Lielcieceres muiža (Gross Zezern)

                                                              (2011.gada foto)


                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Par Lielcieceres muižu nekāda ievērības cienīga informācija nav atrodama, izņemot dažādus rakstus par zemes sadalīšanu, pārdalīšana agrārreformas sakarā. Piemēram, 1922.gada “Zemes ierīcības vēstnesis” raksta: “12. oktobrī ar senāta rīkojumu Abbula un Auna lietā izšķirts principiāls jautājums vai katram sīksaimniekam, kura saimniecība pieiet pie fonda zemes, jādod piegriezums, vai tos zināmos apstākļos var arī noraidīt. Augšminētie pilsoņi bija pārsūdzējuši centrālās zemes ierīcības komitejas lēmumu nedot tiem piegriezumus no Lielcieceres muižas tādēl, ka viņu sīksaimniecības pēc vietējiem apstākļiem pietiekoši lielas. Šinī lietā senāts devis šādu rīkojumu: „Ņemot vērā, ka pārsūdzētajam Jānim Aunam pieder 13,5 ha liela sīksaimniecība Saldus pilsētas tuvumā, ka tādu Jāņa Auna sīksaimniecību uz agr. ref. lik. 11. daļas 30. p. pamata gan var paplašināt  ar piegriezumu līdz 22ha no pierobežu fonda zemēm, bet tas nav katrā ziņā jādara, ja tādu piegriezumu neattaisno pārējie lietas apstākļi. Kā šajā gadījumā Lielcieceres muižas sadalīšanas projektu sastādot un ievērojot vietējo sīksaimniecību intereses, cik tālu to atļāvuši saimnieciskie un tehniskie apstākļi, centrālā zemes ierīcības komiteja rīkojusies pareizi un saskaņā ar pievestā likuma nozīmi, ka tādā kārtā Jāņa Auna pārsūdzība atzīstama par nepamatotu,
kāpēc nolemj: Auna sūdzību atstāt bez ievērības."
Tātad ne katra sīksaimniecība, kas pieiet pie fonda zemes, jāpaplašina līdz 22 ha, bet sīksaimniecības paplašināmas skatoties pēc vietējiem saimnieciskiem un tehniskiem apstākļiem.”

Adrese: Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Lielciecere