16.07.20

Dzires muiža (Dziras muiža; Dziru muiža; Dzirgas muiža, Dsirren, Dsirgen) Nīgrandes pagastā                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1253. gadā Nīgrandes un Embūtes novadi nokļuva Kursas bīskapa valdījumā. Ap 1553. gadu Kursas bīskaps izlēņoja savam galma junkuram Jānim Pīlem Pieventas daļu, kurā viņš nodibināja vairākas muižas — Nīgrandi, Dziras, Meldzeri.

Izskatās, ka padomju okupācijas gados muižas vietā saceltas daudzdzīvokļu mājas un no senās apbūves gandrīz nekas nav palicis.
“Valdības vēstnesis” 1925.gadā raksta, ka pieņemt lēmums par vācu skolas atvēršanu Dziru muižā: “Pamatojoties uz noteikumu par privātām mācības iestādēm 1. pantu un saskaņā ar apstiprinātiem attiecīgiem skolas statūtiem, atļauju vācu vecāku savienībai sākot ar 1925./26. mācības gadu atvērt Dziru muižā, Nigrandas pag., Aizputes apr. privātu vācu pamatskolu ar nosaukumu: “Vācu vecāku savienības pamatskola Dziru muižā". Lēmumu parakstījuši izglītības ministrs Arv. Kalniņš, vācu izglītības pārvaldes priekšnieks K. Keller un vācu pamatskolu nodaļas vadītājs Radecki.

Adrese: Saldus novads, Nīgrandes pagasts, Dziras