17.07.20

Bātas luterāņu baznīca (Bātes baznīca)

                                                                (1904.gda foto)
                                                         (Fotografēts ap 2010.gadu)

Baznīca līdz mūsdienām nav saglabājusies - tā tika sagrauta Otrā pasaules kara laikā.
“Latvijas kareivis” 1937.gadā raksta: “19. septembrī 300 gadu pastāvēšanu atzīmēs Bātes luterāņu baznīca. Svinības rīko draudzes padome. Tajās apsolījies piedalīties arī arhibīskaps Dr. T. Grīnbergs. Bez tam piedalīsies Grobiņas iecirkņa prāvests Dr. V. Sanders, Bātes draudzes māc. E. Liepa un vairāki apkārtējo draudžu mācītāji. Bātes baznīca celta 1637.gadā. Vairākas reizes tā atjaunota, pēdējo reizi 1926. gadā. Latvijas laikā iegādātas jaunas ērģeles, kroņlukturi un baznīcas zvans. Tagad baznīca atrodas pieminekļu valdes aizsardzībā, jo tajā no agrākiem laikiem uzglabājušies vairāki vēstures un mākslas pieminekļi. Kopš 1921.gada baznīcu apkalpo māc. E. Liepa. Draudzes padomes priekšnieks ir K. Karelis.”

Adrese: Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, Vecbāta