12.06.20

Svētes muiža (Schwedthof) Līvbērzes pagastā

                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Līvbērzes muižas pusmuiža.

Adrese: Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts