11.06.20

Mazbrenguļu muiža (Klein-Wrangelshof)


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1941.gada “Tālavietis” cita strapā raksta: “Daudziem strenciešiem darbu un maizi dod valsts psihiatriskā slimnīca, ko Vidzemes muižniecība cēlusi uz kādreizējās Mazbrenguļu muižas zemes.
Savukārt 1927.gada “Valdības vēstnesis” meklē kādu personu: “Kara tiesa, pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē 8. Daugavpils kājnieku pulka kareivi Jāni Bernharda d. Š v a l b i, apsūdzētu noziedzīgos nodarījumos, kādi paredzēti  k. s. lik. 105. p. „a" pkt. un 133. p. Švalbe dzimis 1902. g. 21. augustā, Valmieras apr., Dikļu pagasta piederīgs, līdz kara dienestam dzīvojis turpat, Mazbrenguļu muižā, latvietis, luterticīgs, neprecējies, zemkopis. Personām, kurām būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai policijai, kurai to apcietināt, ievietojot kara pārmācības iestādēs Rīgā un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas tiesneša  rīcībā, ziņojot pēdējam un tiesai.

Adrese: Kocēnu novads, Dikļu pagasts, Mazbrenguļi