16.06.20

Kursīšu baznīca

                                                   (1920.gada foto - baznīca un kapi)
            (2020.gada foto - tikai kapi un nogāztais mācītāja Ramoliņa piemineklis, Līgas Landsbergas foto)

Kursīšu mūra baznīca celta saskaņā ar Kurzemes hercoga Fr. Kazimira pavēli  no 1695. Līdz 1698. gadam, tā iesvētīta 1698.gada 26.oktobrī, baznīcas tornis tika pabeigts 1717. gadā. 1888.gadā baznīca pārbūvēta un paplašināta. Baznīcā bijušas ap 400 sēdvietas, tā bijusi skaista balta, tās altāris bijis vienkāršs. Līdz 1717. gadam tā bija Saldus luterāņu draudzes filiālbaznīca, pēc tam tika nodibināta patstāvīga draudze. 1938. gadā draudzē bija 2500 locekļu. 1944. gadā kara laikā baznīca uzspridzināta. 1949. gadā draudze savu darbību pārtrauca, tās locekļi pievienojās Saldus Otrajai luterāņu draudzei. Kursīšu draudzei kalpojuši mācītāji – G.V.Krīgers (1717-58), J.M.Hafšteins (1758-74), J.K.Mertens (1775-84), I.Gungers (1784-86), U.E.Berglings (1786-90), J.V.Kāde (1791-1807), J.N. fon Pauflers (1807-27), F.E.Neanders (1927-36), J.Feldmanis (1836-68), K.J.Grass (1869-78), H.V.Kupfers (1978-91), E.H.Zēzemanis (1891-1904), T.K.Ramoliņš (1905-29) (apbedīts Baznīcas kapos (tag. Kursīšu kapi), J.Vējiņš (1930—44), vikārs R.Akmentiņš (1945-49). Mācītāja Teodora Ramoliņa kapa vieta mūsdienās aizmirsta un izzudusi. Tikai  apgāzies kapa piemineklis vēl guļ Kursīšu kapos uz zemes.
1974.gada “Brīvā Latvija” publicē rakstu par baznīcu stāvokli okupētajā Latvijā. Cita starpā teikts: “Kursīšu baznīcas vairs nav, tikai liela bedre kalna galā, kur sprāga bumba. Zvans no trieciena bija novēlies pa kalnu lejā, iestrēdzis pļavmalas dūņās, bet palicis vesels.”

Adrese: Saldus novads, Kursīšu pagasts, Kursīši