14.06.20

Kareļu muiža (Kāreļu muiža, Karlshof, Karlsberg) Zaņas pagastā


                                                               (2012.gada foto)

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Bijušajā muižas ēkā padomju okupācijas gados  atradās kopsaimniecības “Zaņa” kantoris.
Sludinājums 1925.gada “Latvijas kareivī”: “Pie Ezeres Savstarpējās Ugunsapdrošināšanas biedrības Kareļu muižā 5. decembrī priekšlasījumu par lopkopības un piensaimniecības jautājumiem noturēs instr. K. Pavasars.

Adrese: Saldus novads, Zaņas pagasts, Kareļi