14.06.20

Griezes vācu karavīru kapi "Grösen"


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmā pasaules kara vācu karavīru kapi, datēti ar 1915.gadu. Saglabājies centrālais piemineklis pie Griezes baznīcas, individuālo krustu nav.  Apbedīti 110 karavīri.
Griezes baznīcas mājas lapā griezesbaznica.lv teikts: “Baznīcas dārzā atrodas kapi. Tajos apglabāti arī 110 1.Pasaules karā kritušie vācu armijas karavīri, kuriem 1930.gadā uzstādīts piemineklis. Kapos apglabāti arī  baznīcai piederīgi un dižciltīgi cilvēki. Viens no tiem ir Griezes ērģelnieks (no 1806-1848.g.) Fridrihs Bariss, Kurzemes hercoga galvenā mākslinieka dēls, un viņa sieva Šarlote, kuriem uzstādītais piemineklis arī šobrīd atrodas pie baznīcas sakristejas. Dievnama dienvidu pusē apglabāti 32 Ziemeļu karā (18.gs.) kritušie zviedru karavīri.

Adrese: Saldus novads, Ezeres pagasts, Grieze, Baznīckalns