10.06.20

Bruzilu muiža (Bruzilas muiža, Bresilgen)


                           

                                                  (Muižas kungu māja 1920-os gados)

                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmais Bruzilu muižas saimnieks bijis Johans Ketlers. Viņam 16.gadsimta beigās plašāku teritoriju Bruzilu apkaimē piešķīris toreizējais Kurzemes hercogs Gothards Ketlers - Johana attāls radinieks. 1632.gadā Bruzilu muiža pārdota Kristiānam fon Brinkenam, 1696.gadā to nopirkuši Ezeres Ketleri, kuri to savukārt pārdevuši Johanam Fridriham Noldem no Gramzdas. Tomēr jau 1788.gadā Ezeres Ketleri to atpirkuši. Jaunais Ezeres saimnieks Vilhelms fon Ašbergs 1794.gadā iemainījis Bruzilu muižu savam brālim Kristofam pret Reņģi. No viņa dēla to 1847.gadā nopircis Vilhelms fon Heikings, no kura savukārt 1902.gadā to nopircis Vilhelms Heinrihs fon Bahs, bet 1910. gadā - barons Freds fon Firks, kurš arī bijis pēdējais Bruzilu muižas saimnieks līdz agrārajai reformai 1920.gadā.
Pēc agrārreformas muižas zeme sadalīta un par jauno īpašnieku kļuva Šenbergs. Padomju okupācijas  gados ēkas un īpašumu nacionalizēja. No 1945.-1967.gadam ēkā atradās Kursīšu 7.-gadīgā skola. Ēka sabrukusi un nav saglabājusies līdz mūsdienām.

Adrese: Saldus novads, Kursīšu pagasts, Bruzilas