11.06.20

Āžakalna pusmuiža (Āžklana pusmuiža, Aschekaln)

                                                                 (2019.gada foto)

Pusmuiža, kas atradusies starp Valmiermuižu un Valmieras mācītājmuižu.

Adrese: Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža